ෆාමසි සිල්ලර සං .ා

  • Pharmacy shop front sign

    ෆාමසි සාප්පු ඉදිරිපස ලකුණ

    සමාගම් තොරතුරු ව්‍යාපාර වර්ගය: නිෂ්පාදකයා / කර්මාන්තශාලා සහ වෙළඳ සමාගම සේවක සංඛ්‍යාව:> ස්ථාපිත වසර 50: 2013 ස්ථානය: සිචුවාන් චීනය මූලික තොරතුරු ආලෝක පෙට්ටි ද්‍රව්‍ය: ආනයනය කරන ලද ඇක්‍රිලික් පත්‍රය ආලෝක ප්‍රභවය: LED නළ ආදාන වෝල්ටීයතාව: 220V නිෂ්පාදන නම: ෆාමසි සාප්පු ඉදිරිපස ලකුණ වර්ණය: අභිරුචි කළ වගකීම්: 3 අවුරුදු සම්භවය: සිචුවාන්, චීනය යෙදුම: ෆාමසි ප්‍රමාණය: උස (මි.මී.) දිග (මි.මී.) 550 230 650 950 1650 800 250 650 950 1300 1540 2400 ...